Omtrent de Sint-Sixtusabdij

Omtrent de Sint-Sixtusabdij

De Sint-Sixtusabdij maakt deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae (O.C.S.O.)). De monniken leiden een sober evangelisch leven, en delen alles met elkaar in diep respect voor elkaar, zoals dat beschreven staat in de Regel van Sint-Benedictus.

Ze leiden een teruggetrokken leven van rust en contemplatie in de abdij. Bier brouwen is niet de hoofdactiviteit van de trappistengemeenschap. De monniken verdelen hun tijd tussen gebed, reflectie en arbeid volgens een uitgebalanceerde dagorde.

Monniken bidden op alle belangrijke momenten van de dag, en zelfs ‘s nachts. Dat ritme noemen we de ‘getijden’ waarin de monniken samen bidden, voornamelijk met de woorden uit de Psalmen.

De gebedsmomenten van de monniken staan open voor iedereen. Men kan zowel de Eucharistie, de dagsluiting als het morgen-, middag- of avondgebed bijwonen. Wie het monastieke gebedsritme wil meemaken, kan overnachten in het gastenverblijf. Iedereen die de stilte en de rust als heilzaam ervaart, is welkom voor een paar dagen van bezinning en gebed.

Een bijzondere en belangrijke spirituele praktijk voor de monniken is de Lectio Divina: een langzaam en aandachtig lezen van de Bijbel.

Volgens de Regel van Sint-Benedictus moeten kloosters zelfbedruipend en onafhankelijk zijn. Daarom ontplooien de monniken van de Sint-Sixtusabdij ook een economische activiteit: bier brouwen. Deze activiteit is er niet op de eerste plaats om commerciële redenen. Productie- en winstmaximalisatie zijn geen hoofddoelen. De opbrengsten van Trappist Westvleteren zijn namelijk bestemd voor het levensonderhoud van de monniken van de Sint-Sixtusabdij en voor het onderhoud van het klooster. Het overige wordt besteed aan ontwikkelingsprojecten en sociale doelen.

De brouwerij van de Sint-Sixtusabdij is een buitenbeentje in het Belgisch brouwerijlandschap. De jaarlijkse productie bedraagt ca. 6.000 hectoliter, gespreid over 42 brouwdagen per jaar.

Kortom, de monniken van de Sint-Sixtusabdij brouwen om te leven. Ze leven niet om te brouwen.

Voor meer informatie betreffende de monnikengemeenschap van de Sint-Sixtusabdij: www.sintsixtus.be.

Over Abdij Sint-Sixtus vzw

Abdij Sint-Sixtus vzw
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren